Waar kunnen wij u mee helpen?

Heeft uw bedrijf behoefte aan een ervaren engineer om uw project een boost te geven? Of (tijdelijk) nèt wat te weinig capaciteit om dat ene project of probleem aan te pakken? Of extra ondersteuning op locatie nodig? Of… ?

Dan kan A.V.G. E&C uitkomst bieden. Bij ons is alles mogelijk. Wij kunnen uw project op meerdere vlakken ondersteunen en tot een succesvolle oplevering brengen. We bieden extra capaciteit aan in één of meerdere van de onderstaande gebieden.

Project
engineering

Opstellen van planningen, beheren van budgetten, verzorgen van interne & externe communicatie, opstellen van projectdocumentatie, uitvoeren van engineeringswerkzaamheden, e.t.c.

Mechanical
engineering

In kaart brengen van eisen & wensen, opstellen van functieschema’s, dimensioneren van componenten, maken van 3D-modellen en productietekeningen, opstellen van documentatie, e.t.c.

Onsite/
commissioning

Onshore/offshore project coördinatie, organisatie & uitvoering van testen, aansturing van teams, uitvoeren van assemblages & inbedrijfstellingen, troubleshooting e.t.c.

Project leading/
management

Ervaren projectleider of projectmanager
die samen met uw team uw project
tot een succesvol einde brengt

Consultancy

Advies op maat over complexe
technische uitdagingen of het
optimaliseren van een
bedrijfs- of productieproces

Heeft u een andere vraag?

Bent u op zoek naar enige andere vorm van technische dienstverlening? Wij staan altijd voor u klaar. Laat ons weten hoe wij u kunnen ondersteunen, dan komen wij met een passend aanbod. Vanzelfsprekend komen wij ook graag gewoon eens langs om vrijblijvend kennis te maken.

Wie zijn wij?

A.V.G. Engineering & Consultancy

A.V.G. E&C is een jonge en moderne onderneming die werktuigbouwkundige ingenieurs- en adviesdiensten levert. Mijn naam is Anthar van Geel. Na een aantal jaren gewerkt te hebben bij één van de grootste spelers in de offshoresector, heb ik ervoor gekozen om verder te gaan als ondernemer en A.V.G. E&C op te richten. Tijdens deze jaren heb ik een schat aan ervaring opgedaan door te werken aan een aantal grote, multidisciplinaire, technische complexe en erg leuke projecten. Ik ben een generalist en liefhebber van elke vorm van techniek. Met A.V.G. E&C wil ik bedrijven (en vooral de mensen erachter) voorzien van hoge kwaliteit technische ondersteuning en hierbij langdurige relaties opbouwen.

Brede ervaring

Mijn ervaring is zeer breed en gaat van onsite assemblage en coördinatie, tot projectleiding en het aansturen van teams tot zo’n 10 engineers.

Praktisch en proactief

Ik ben praktisch ingesteld, werk pragmatisch en proactief en ben ervan overtuigd dat in de techniek “alles kan”.

Wij werken op basis van detachering en vanuit de regio Rotterdam. Wij zijn flexibel inzetbaar in de gehele Randstad, Noord-Brabant en Zeeland maar ook daarbuiten. Locatie- en/of buitenland werk (zowel onshore als offshore) is voor ons geen probleem.

Softskills

Softskills

 • Communicatie
 • Leiderschap
 • Betrouwbaarheid
 • Gedrevenheid
 • Flexibiliteit
 • Proactiviteit

Software skills

Software skills

 • Autodesk Inventor
 • Autodesk AutoCAD
 • Dassault Systemes Solidworks
 • PTC Mathcad
 • Microsoft Office (incl. Visio & Projects)

Talen

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Basis Spaans (A1)
 • Basis Frans
 • Basis Duits
Een kleine impressie

Wij geloven dat…

Er naast een goede technische know-how, eerlijke en oprechte communicatie, er nog een paar zaken nodig zijn om tot een goed resultaat te komen:

Samenwerking

Want twee weten nou eenmaal meer dan één.

Hard werken

Aanpakken geeft resultaat. Half werk, daar doen we niet aan.

Nieuwe ideeën

De belangrijkste vraag is: ``Waarom?`` en ``Kan niet`` bestaat niet.

Contact

Locatie
Wiardi Beckmanhof 2,
3274CX Heinenoord

KVK
77038932

Telefoon
+31 6 15 24 73 25

LinkedIn
LinkedIn

Privacy verklaring
Privacy verklaring

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Stuur ons een berichtje

Meer weten? Een aanvraag doen of een CV ontvangen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

Persoonsgegevens die wij verwerken

A.V.G. Engineering & Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst verzamelt géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en géén persoonsgegevens van minderjarige personen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.V.G. Engineering & Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om diensten bij u te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

A.V.G. Engineering & Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.V.G. Engineering & Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw naam en contactgegevens (zoals eerder in deze statement vermeld) niet langer dan strikt noodzakelijk voor onze dienstverlening en in elk geval niet langer dan twee jaar na het laatste contact of contract. Wij bewaren deze gegevens om in de toekomst in contact met u te kunnen treden, om onze werkzaamheden op een juiste manier uit te kunnen voeren of om u op de hoogte te kunnen stellen van onze werkzaamheden en activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

A.V.G. Engineering & Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A.V.G. Engineering & Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A.V.G. Engineering & Consultancy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. A.V.G. Engineering & Consultancy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.V.G. Engineering & Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anthar@avgengineering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

A.V.G. Engineering & Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A.V.G. Engineering & Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anthar@avgengineering.nl.

Gegevens

A.V.G. Engineering & Consultancy, gevestigd aan Wiardi Beckmanhof 2, 3274CX, Heinenoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.avgengineering.nl

Wiardi Beckmanhof 2, 3274CX, Heinenoord

+31 6 15 24 73 25

Anthar van Geel is de Functionaris Gegevensbescherming van A.V.G. Engineering & Consultancy. Hij is te bereiken via anthar@avgengineering.nl

 

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij hanteren de "DNR2011" voorwaarden. Uiteraard sturen wij u hiervan graag een exemplaar op. Stuur ons hiervoor even een bericht, dan komen we zo spoedig mogelijk bij u terug.